Saturday, 03/12/2022 - 12:53|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐĂKGLEI
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
28/09/2021
Ngày hiệu lực:
01/09/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
09/10/2021
Ngày hiệu lực:
01/09/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực