Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Huyện Đăk Glei - Kon Tum

UBND Huyện - Phòng GD&ĐT

Kế hoạch duy trì và nâng cao kết quả phổ cập, xoá mù chữ Huyện Đăk Glei giai đoạn 2017-2020

Xem chi tiết...

 

Kế hoạch Phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS giai đoạn 2017-2020

Kế hoạch Phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS giai đoạn 2017-2020

Chi tiết xem tại đây

 

Kế hoạch Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khoẻ nhân dân huyện Đăk Glei giai đoạn 2018-2021

Kế hoạch Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khoẻ nhân dân huyện Đăk Glei giai đoạn 2018-2021

Chi tiết xem tại đây

 

Kiểm tra thực hiện Đề án "Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020"

Kiểm tra thực hiện Đề án "Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020"

Chi tiết xem tại đây

 

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên để năm 2018

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên để năm 2018

Chi tiết xem tại đây

 

Triển khai công tác giáo dục ATGT trong trường học năm 2018

Triển khai công tác giáo dục ATGT trong trường học năm 2018

Chi tiết xem tại đây

 

 

Kế hoạch triển khai các hoạt động giáo dục phòng, chống ma túy trong trường học năm 2018

Kế hoạch triển khai các hoạt động giáo dục phòng, chống ma túy trong trường học năm 2018

Chi tiết xem tại đây

 

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018

Chi tiết xem tại đây

 

Triển khai thực hiện Thông tư 26/2017 của Bộ GD&ĐT quy định tổ chức hoạt động văn hóa của Học sinh, sinh viên

Triển khai thực hiện Thông tư 26/2017 của Bộ GD&ĐT quy định tổ chức hoạt động văn hóa của Học sinh, sinh viên

Chi tiết xem tại đây

 

Hướng dẫn đánh giá phân loại công chức, viên chức năm học 2017-2018

Hướng dẫn đánh giá phân loại công chức, viên chức năm học 2017-2018

Chi tiết xem tại đây

 
Page 2 of 4

Lựa chọn và tải các chương trình tiện ích hỗ trợ trên máy tính bằng cách bấm vào biểu tượng Icon trên
Hỗ trợ duyệt website tốt nhất trên trình duyệt
Firefox, Google ChromeIE 8.0 trở lên