Thứ bảy, 03/12/2022 - 11:42|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐĂKGLEI
 • Thể lệ Cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ đề Tự hào một dải biên cương năm 2022
  | Phòng giáo dục và đào tạo huyện ĐăkGlei | 88 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn dịch chuyển các hệ thống thông tin hiện có lên điện toán đám mây (phiên bản 1.0)
  | Phòng giáo dục và đào tạo huyện ĐăkGlei | 103 lượt tải | 1 file đính kèm
 • hướng dẫn yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với thiết bị đọc mã QR phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 (Phiên bản 1⋅0)
  | Phòng giáo dục và đào tạo huyện ĐăkGlei | 114 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm QLCBCC,VC
  | Phòng giáo dục và đào tạo huyện ĐăkGlei | 139 lượt tải | 1 file đính kèm