Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Huyện Đăk Glei - Kon Tum

Tiểu Học

Hệ thống trường Tiểu học:

 Toàn huyện có 13 trường công lập trên địa bàn 12 xã, phường  đang hoạt động. Trong đó có 2 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và 1 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

1. Trường Tiểu học Thị Trấn Đăk Glei
- Hiệu trưởng:  Trần Xuân Ninh
- Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

- Tel: 0603833128

- Năm học 2015-2016: Trường có 1 trường chính và 5 điểm trường phụ, tất cả 29 lớp, với 45 cán bộ, giáo viên, nhân viên (kể cả HĐ) và 606 học sinh.

- Địa chỉ: Thị trấn Đăk Glei – huyện Đăk Glei – Tỉnh Kon Tum. 
 
 2. Trường Tiểu học xã Đăk BLô

- Hiệu trưởng:  Nguyễn Văn Lệ

- Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

- Tel:  0914222995

- Năm học 2015-2016: Trường có 1 trường chính và 1 điểm trường phụ, tất cả 9 lớp, với 19 cán bộ, giáo viên, nhân viên (kể cả HĐ) và 134 học sinh.

- Địa chỉ: Xã ĐắkBLô-huyện ĐắkGLei-tỉnh Kon Tum.

 
 3. Trường PTDTBT Tiểu học xã Đăk Choong

- Hiệu trưởng:  Nguyễn Công Cương

- Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 - Tel: 0905329137

- Năm học 2015-2016: Trường có 1 trường chính và 2 điểm trường phụ, tất cả 20 lớp, với 35 cán bộ, giáo viên, nhân viên (kể cả HĐ) và 388 học sinh.

- Địa chỉ: Thôn Mô Mam-Đăk Choong-Đăk Glei-Kon Tum

 
 4. Trường Tiểu học xã Đăk Kroong

- Phó hiệu trưởng:  Phạm Hữu Trọng

- Email: 

 - Tel:

- Năm học 2015-2016: Trường có 1 trường chính và 3 điểm trường phụ, tất cả 21 lớp, với 37 cán bộ, giáo viên, nhân viên (kể cả HĐ) và 455 học sinh.

- Địa chỉ: Xã Đăk Kroong - Huyện Đăk Glei - Tỉnh Kon Tum.

 
 5. Trường Tiểu học xã Đăk Long

- Hiệu trưởng:  Nguyễn Văn Nhật

- Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 - Tel: 0905335182

- Năm học 2015-2016: Trường có 1 trường chính và 7 điểm trường phụ, tất cả 32 lớp, với 44 cán bộ, giáo viên, nhân viên (kể cả HĐ) và 643 học sinh.

- Địa chỉ: Xã Đăk Long - Huyện Đăk Glei - Tỉnh Kon Tum

 
 6. Trường Tiểu học xã Đăk Man

- Hiệu trưởng:  Nguyễn Thế Hữu

- Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 - Tel: 0978141927

- Năm học 2015-2016: Trường có 1 trường chính và 2 điểm trường phụ, tất cả 10 lớp, với 40 cán bộ, giáo viên, nhân viên (kể cả HĐ) và 107 học sinh.

- Địa chỉ: Xã Đăk Man - Huyện ĐăkGlei - Tỉnh Kon Tum

 
 7. Trường Tiểu học xã Đăk Môn

- Hiệu trưởng:  Nguyễn Xuân Tứ

- Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 - Tel: 0965523172

- Năm học 2015-2016: Trường có 1 trường chính và 9 điểm trường phụ, tất cả 28 lớp, với 53 cán bộ, giáo viên, nhân viên (kể cả HĐ) và 692 học sinh.

- Địa chỉ: Thôn Broong Mỹ - Đăk Môn

 
 8. Trường Tiểu học xã Đăk Nhoong

- Hiệu trưởng:  Lê Doãn Quân

- Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 - Tel: 0984784449

- Năm học 2015-2016: Trường có 1 trường chính và 4 điểm trường phụ, tất cả 12 lớp, với 24 cán bộ, giáo viên, nhân viên (kể cả HĐ) và 138 học sinh.

- Địa chỉ: Đắk Nhoong-Đắk Glei-Kontum

 
 9. Trường Tiểu học Kim Đồng

- Hiệu trưởng:  Nguyễn Thị Thu Thủy

- Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 - Tel: 0603833192

- Năm học 2015-2016: Trường có 1 trường chính và 3 điểm trường phụ, tất cả 28 lớp, với 47 cán bộ, giáo viên, nhân viên (kể cả HĐ) và 620 học sinh.

- Địa chỉ: Thôn 14A - Đăkpet - ĐăkGlei - Kon Tum

 
 10. Trường Tiểu học xã Mường Hoong

- Hiệu trưởng:  A HAO

- Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 - Tel: 01673116293

- Năm học 2015-2016: Trường có 1 trường chính và 7 điểm trường phụ, tất cả 23 lớp, với 31 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 405 học sinh.

- Địa chỉ:  Đắc Bể - Mường Hoong - Đăkglei - Kon Tum

 
 11. Trường Tiểu học xã Ngọc Linh

- Hiệu trưởng:  Nguyễn Thị Thêu

- Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 - Tel: 0988638023

- Năm học 2015-2016: Trường có 1 trường chính và 9 điểm trường phụ, tất cả 23 lớp, với 32 cán bộ, giáo viên, nhân viên (kể cả HĐ) và 313 học sinh.

- Địa chỉ: Thôn Kung Rang - Xã Ngọc Linh- Huyện ĐăkGlei - Kon Tum

 
 12. Trường Tiểu học xã Xốp

- Hiệu trưởng:  Ngô Hữu Quốc

- Email: 

 - Tel: 0976732248

- Năm học 2015-2016: Trường có 1 trường chính và 2 điểm trường phụ, tất cả 12 lớp, với 20 cán bộ, giáo viên, nhân viên (kể cả HĐ) và 175 học sinh.

- Địa chỉ: xã Xốp - ĐắkGLei - Kon Tum

 
 13. Trường Tiểu học Võ Thị Sáu

- Hiệu trưởng:  Nguyễn Viết Khang

- Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 - Tel: 0977237740

- Năm học 2015-2016: Trường có 1 trường chính và 4 điểm trường phụ, tất cả 23 lớp, với 37 cán bộ, giáo viên, nhân viên (kể cả HĐ) và 397 học sinh.

- Địa chỉ: Pêng Sal Pêng - Đăk Pek - Đăk Glei- Kon Tum

 
Title Filter     Display # 
# Article Title Hits
 

Lựa chọn và tải các chương trình tiện ích hỗ trợ trên máy tính bằng cách bấm vào biểu tượng Icon trên
Hỗ trợ duyệt website tốt nhất trên trình duyệt
Firefox, Google ChromeIE 8.0 trở lên