Thứ sáu, 22/10/2021 - 03:28|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐĂKGLEI
 • Lê Thị Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn phòng
  • Điện thoại:
   0986797300
  • Email:
   pgddakglei.kontum@moet.edu.vn
 • Đỗ Đăng Dự
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên văn phòng HĐND-UBND, Kế toán PGD&ĐT
  • Điện thoại:
   034.313.7818
  • Email:
   dangdudlkt@gmail.com
 • Y Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0862875779
  • Email:
   cmthdakglei@gmail.com
 • Nguyễn Đức Chiêu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ chức cán bộ
  • Điện thoại:
   0905948378
  • Email:
   ducchieudakglei1977@gmail.com
 • Bùi Văn Thắng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bộ phận kiểm tra
  • Điện thoại:
   0963612068
  • Email:
   thangxop75@gmail.com
 • Đinh Văn Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cơ sở vật chất - Tổng hợp
  • Điện thoại:
   0978357095
  • Email:
   dvhai107@gmail.com
 • Trần Văn Uy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công nghệ thông tin
  • Điện thoại:
   0976543579
  • Email:
   tvuy2205.dldg@kontum.edu.vn
 • Mai Thế Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo dục thường xuyên - Phổ cập
  • Điện thoại:
   0984991953
  • Email:
   mtanh0407.ttdg@kontum.edu.vn
 • Trần Xuân Mại
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên môn THCS
  • Điện thoại:
   0971498579
  • Email:
   tranmaikt1979@gmail.com
 • Nguyễn Quang Phong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên môn THCS
  • Điện thoại:
   0984324948
  • Email:
   nqphong1978@gmail.com
 • Nguyễn Viết Mạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên môn Tiểu học
  • Email:
   nguyenvietmanh75@gmail.com
 • Nguyễn Thị Huế
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên môn Mầm non
  • Điện thoại:
   0385888767
  • Email:
   hueninhbinh78@gmail.com