Thứ bảy, 03/12/2022 - 11:46|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐĂKGLEI
 • Y Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0862875779
  • Email:
   cmthdakglei@gmail.com
 • Lê Hải Lâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0260.3.833.122
  • Email:
   hailamdakglei@gmail.com