Thứ sáu, 22/10/2021 - 03:02|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐĂKGLEI
 • Lê Hải Lâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0260.3.833.122
  • Email:
   hailamdakglei@gmail.com
 • Phạm Thế Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0260.3.833.122
  • Email:
   theanhdakglei1974@gmail.com