Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Huyện Đăk Glei - Kon Tum

GIỚI THIỆU VỀ PHÒNG GD&ĐT ĐĂKGLEI

huyện Đăk Glei là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện Đăk Glei. Có chức năng tham mưu cho UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực GD&ĐT trên địa bàn. Hiện nay Phòng Giáo dục và Đào tạo quản lý 38 đơn vị trường học trực thuộc (12 trường mầm non; 13 trường tiểu học; 12 trường THCS và một trường Tiểu học-Trung học cơ sở) và một nhóm trẻ mẫu giáo tư thục, trong đó có 10 trường học đạt chuẩn quốc gia (03 trường mầm non, 03 trường tiểu học và 04 trường THCS).

 


Năm học 2018-2019 toàn huyện có 38 đơn vị trường học và một nhóm trẻ tư thục trực thuộc, với tổng số 12.862 học sinh ở cả ba cấp học trung học cơ sở, tiểu học và bậc mầm non (Bậc Mầm non: 146 lớp/3.676 HS; Tiểu học: 271 lớp/5.778 HS; Trung học cơ sở: 105lớp/3.408 HS), với hơn 900 cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành. Trong quá trình phát triển, Phòng GD&ĐT huyện Đăk Glei đã đạt được nhiều thành tựu: Hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học năm 2000; Phổ cập giáo dục THCS năm 2009 công nhận hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi năm 2010.


Trong năm học này, ngành Giáo dục tiếp tục tập trung thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Nghị quyết số 44/NQ-CP của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 51/2017/QH13 của Quốc hội khóa XIV và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; ...

 

Lựa chọn và tải các chương trình tiện ích hỗ trợ trên máy tính bằng cách bấm vào biểu tượng Icon trên
Hỗ trợ duyệt website tốt nhất trên trình duyệt
Firefox, Google ChromeIE 8.0 trở lên