Thứ năm, 27/01/2022 - 11:42|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐĂKGLEI
Ngày ban hành:
20/10/2021
Ngày hiệu lực:
01/09/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
09/10/2021
Ngày hiệu lực:
01/09/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
29/09/2021
Ngày hiệu lực:
01/09/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
28/09/2021
Ngày hiệu lực:
01/09/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực