Friday, 22/10/2021 - 04:45|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐĂKGLEI
Ngày ban hành:
25/01/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực